Membersihkan Jiwa (Tazkiyatun Nafs)

Apa makna tazkiyatun nafs? Tazkiyatun nafs terdiri dari dua kata: at-tazkiyah dan an-nafs. At-tazkiyah bermakna at-tath-hiir,…